Brand Intheblack

Happy Cake Chance Store

Câu chuyện về Cách chuyển tải cảm xúc để người nhận được hạnh phúc hơn!

Khi nhận được lời yêu cầu giúp khách hàng cải thiện doanh số của cửa hàng, Intheblack đã đến với khách hàng để phân tích lại toàn bộ nguồn lực, phương thức hoạt động của cửa hàng Happy Cake và đưa ra báo cáo về nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng, hành vi mua sắm của khách hàng tại địa phương, cách thức khách hàng biết đến cửa hàng và cảm nhận của khách hàng về Happy Cake. Dựa trên những phân tích này, Intheblack đề xuất những thay đổi về logo, hình ảnh thưởng hiêu, phương thức tiếp cận khách hàng và trải nghiệm của khách hàng nhằm cải thiện hiệu xuất thương mại.

— Với các tư vấn về dữ liệu khách hàng cùng công nghệ, Intheblack đã kết nối tất cả các nguồn dữ liệu bán lẻ của Happy Cake thành một nền tảng, cho phép bạn có một cái nhìn đầy đủ và toàn diện về dữ liệu khách hàng. Qua đó, Happy Cake đã có những buớc tăng doanh số đáng kể

Xem Happy Cake trên Social