Brand Intheblack

HCCA Consultant

Câu chuyện về phương thức làm việc thông minh

 

Nhà tư vấn chuyên nghiệp là người giúp doanh nghiệp giải quyết vấn đề hiệu quả, luôn mang lại giá trị gia tăng lớn nhất cho khách hàng. Nghĩa là nhà tư vấn phải có kiến thức thực tiễn đủ rộng và đủ sâu, biết cách xây dựng một qui trình tư vấn hiệu quả, và tố chất đặc biệt, có tâm đủ lớn với khách hàng.

Cảm hứng thương hiệu ý tưởng HCCA

 

Dấu ấn để nhận biết nhà tư vấn thông qua thành quả mà anh ta đạt được, hay chính xác hơn hợp đồng tư vấn đó có hiệu quả. Cảm hứng xuất phát từ chữ ký của người tư vấn trên hợp đồng. Intheblack đã đưa ra giải pháp dùng các công việc hàng ngày từ chữ ký, phác thảo, diễn thuyết làm hình ảnh cấu thành nên thương hiệu HCCA