Brand Intheblack

Hung Lawyers Branding

Lắng nghe với tất cả sự tận tâm và am tường về pháp lý

 

— Văn phòng Luật sư Hưng và Cộng sự ra đời với sứ mệnh hỗ trợ khách hàng tiết giảm thời gian và chi phí liên quan đến các vấn đề pháp lý như hôn nhân gia đình, tranh chấp tài sản , hợp đồng làm ăn… Nhờ sự am hiểu và bề dày kinh nghiệm, Intheblack đã được lựa chọn đảm nhiệm việc xây dựng nhận diện thương hiệu và thiết kế website chính thức cho Văn phòng Luật sư Hưng.

— Sau khi nghiên cứu và phân tích tính đặc thù của ngành luật, Intheblack lấy hình ảnh cột thành Cô Rinh Tô làm hình ảnh nhận diện xuyên suốt vì hình ảnh này sẽ tạo cảm giác ấn tượng về luật pháp ngay lập tức. Với thiết kế logo, lấy cảm hứng văn phòng Luật sư Hưng là văn phòng luật đầu tiên dùng tên miền .lawyer và dùng làm hình ảnh nhận diện, vừa sáng tạo trong màu sắc, kích thước và phông chữ vừa gợi nên cảm giác an toàn, nghiêm túc của một văn phòng luật.