Brand Intheblack

Nang Laundry

Câu chuyện về Tiệm giặt ủi thơm mùi nắng, trông như mới

 

— Thơm mùi nắng, trông như mới là câu chuệyn của Intheblack dành cho thương hiệu giặt ủi Nắng và Nắng cũng chính là tên thương hiệu cũng như Logo mà Intheblack đã tư vấn cho khách hàng.

— Sau khi khảo sát cơ sở giặt ủi và nhu cầu của thị trường đối với ngành dịch vụ này, Intheblack đã nghiên cứu và làm việc hết mình để cho đem đến cho khách hàng sự hài lòng về: đặt tên thương hiệu, thiết kế logo, hệ thống nhận diện thương hiệu, brochure, sales kit, thiết kế website, in ấn quảng cáo và chiến dịch online marketing.

— Và tại sao chúng tôi lại lấy tên thương hiệu là Nắng – vì từ xa xưa Nắng đã là người bạn thân thiết của mọi người trong quá trình giặt và phơi đồ. Chính vì thế, logo của thương hiệu cũng được thể hiện đơn giản và gần gủi bằng chữ Nắng, chính vì sự đơn giản đấy và việc sử dụng của Logo vào các ấn phẩm, website và quảng cáo rất dễ dàng và thuận tiện và đem lại kết quả tốt đến việc quảng bá thương hiệu của khách hàng đến người tiêu dùng rất cao.

→ Xem trang web