Brand Intheblack

Nguyên Thực

Câu chuyện về xác thực tính thật giả của giấy tờ, tài liệu

 

— Công ty cổ phần tư vấn Nguyên Thực là đơn vị cung cấp dịch vụ tư vấn xác thực tài liệu nhằm xác định tính thật giả của giấy tờ, tài liệu với mục đích ngăn ngừa rủi ro giả mạo giấy tờ, góp phần đấu tranh phòng chống tội phạm làm giả giấy tờ, tài liệu của các cơ quan, tổ chức và cá nhân… Intheblack đã được lựa chọn đảm nhiệm việc sáng tạo thương hiệu và xây dựng nhận diện thương hiệu cho thương hiệu Nguyên Thực

— Sau khi nghiên cứu và phân tích tính đặc thù của ngành, Intheblack lấy hình ảnh những người thợ đang mổ xẻ những cây viết chì làm hình ảnh nhận diện xuyên suốt để nói lên sự rõ ràng và minh bạch của ngành. Logo của công ty Nguyên Thực được lấy theo hình con dấu vuông vừa đơn giản vừa đem đến cho khách hàng sự tin tưởng về chuyên môn xác thực của công ty.

— Để khách hàng có thể tìm kiếm và hiểu rõ về năng lực của công ty Nguyên Thực nhanh trên kênh online. Intheblack đã đưa ra giải pháp hiệu quả về mặt giao diện cũng như tính năng thân thiên với người dùng ckhi truy cập trang web.

→ Xem trang web