Brand Intheblack

Rebranding Cánh Cam

Câu chuyện về làm mới thương hiệu Cánh Cam

 

Để thương hiệu trở nên lớn mạnh, Cánh Cam phải cảm nhận được nhu cầu của khách hàng chứ không phải thấu hiểu bạn. Do đó, chúng tôi sẽ thuộc về khách hàng của bạn. Suy nghĩ và hành động như chính sự trải nghiệm của họ. Tất cả chỉ đề thực hiện một nhiệm vụ, đó là: tiếp cận nhu cầu tiềm ẩn khách hàng của bạn!

Intheblack đã thay đổi hình ảnh trang web và cấu trúc thương hiệu nhằm thuyết phục khách hàng về việc chúng tôi có thể làm thương hiệu tỏa sáng trên kênh digital. Những năng lực dưới đây là nền tảng cho việc xác định chiến lược thương hiệu của chúng tôi: