Brand Intheblack

Cửa Hàng UV 100

Câu chuyện về ứng dụng digital để phân tích cửa hàng, trải nghiệm người mua và cải tiến nội thất

Khi yêu cầu về quy định thi công cửa hàng, trang web không phù hợp với thị trường Việt Nam. Điều đó dẫn đến doanh số của UV100 không đạt chỉ tiêu. Họ đã yêu cầu Intheblack giải quyết bài toán này với mục đích cải thiện doanh số và hình ảnh của UV100.

Phân tích cửa hàng

Intheblack phân tích lại toàn bộ nguồn lực và hoạt động của chuỗi cửa hàng UV100. Đưa ra báo cáo về về nhu cầu tiềm ẩn của khách hàng, cách cải tiến hoạt động bán lẻ và phân tích hành vi mua sắm. Dựa trên những phân tích này, Intheblack đề xuất những thay đổi trong hoạt động bán lẻ nhằm cải thiện hiệu suất thương mại và trải nghiệm khách hàng. Chúng tôi đã ứng dụng nền tảng digital để phân tích các yếu tố tác động đến hành vi mua sắm tại UV100.:

    — People Counting & Conversion
    — Queue Analytics, Staffing Optimization
    — Shopper Activity Maps, Shopper Base
    — Display & Window Effectiveness
    — Interior, Visual Merchendising
    — Video Management
    — POS Exception Reporting

Khác biệt nhờ công nghệ ưu việt chỉ có tại Intheblack

— Với các giao diện và nền tảng ứng dụng (APIs) mạnh mẽ, công nghệ của Intheblack kết nối tất cả các nguồn dữ liệu bán lẻ của UV100 thành một nền tảng, cho phép bạn thiết lập, đo lường, và báo cáo một cách xác thực về các chỉ số KPI của tất cả kênh omnichannel.

— UV100 cập nhật những cửa hàng có doanh số cao và dữ liệu khách hàng vào mô hình chuyên biệt hóa và tự động hóa hoạt động tiếp thị nhằm cung cấp cho bạn một cái nhìn đầy đủ và toàn diện về dữ liệu khách hàng.