Brand Intheblack

VAM Việt Nam

Câu chuyện về ưu thế kinh nghiệm và chất lượng

 

— Với giá trị cốt lõi của thương hiệu hiện tại, việc thay đổi hình ảnh của ngành nghề đặc biệt là một thách thức không nhỏ. Với giải pháp thay đổi 02 màu xanh đỏ cũ bằng hệ màu spectrum đã làm hình ảnh thương hiệu trẻ và năng động hơn

— Để kể câu chuyện về VAM, đó là một thương hiệu với giá trị chắc chắn + linh hoạt + tiên phong. Intheblack đã thể hiện nổi bật giá trị đó vào thiết kế logo mới, thông qua cảm hứng bằng chính sản phẩm của VAM làm chất liệu chuyển tải.

— Hình ảnh được nhận diện mới được quy chuẩn nhất quán trên mọi kênh truyền thông. Với đặc thù ngành nghề, những bộ hồ sơ thầu được Intheblack thiết kế khoa học để tạo thiện cảm với các nhà đầu tư từ ngay cái nhìn đầu tiên.