Brand Intheblack

Nhận xét của khách hàng

 

Giữa những quảng cáo chào hàng chắc đã làm bạn mệt mỏi? Khi đó, một lời chứng nhận của một khách hàng đã sử dụng dịch vụ sẽ là cách tốt nhất để bạn hình dung kết quả khi làm việc với chúng tôi. 

Hơn 65% tiếp tục hợp tác và 28% chủ động giới thiệu thêm khách hàng có nhu cầu làm thương hiệu Intheblack. Không cạnh tranh bằng giá thành, chúng tôi luôn cạnh tranh bằng tầm nhìn và sự kỳ vọng của khách hàng.

Hãy xem qua những chứng nhận về chất lượng thiết kế và chất lượng phục vụ khách hàng trong suốt quá trình hoạt động hơn 08 năm qua.

Xem các dự án đã hoàn thành

Client - Danh sách khách hàng