Brand Intheblack

Giúp bạn
 đạt lợi nhuận, bằng
Sáng tạo hình ảnh thương hiệu thông minh

Thương hiệu đồng nghĩa tên tuổi và kinh nghiệm cũng như sự tôn trọng của xã hội với công ty đó. Intheblack tin rằng thương hiệu và danh tiếng là tài sản giá trị nhất mà bạn đang sở hữu.

Chúng tôi biết cách để thực sự hiểu hiện tại thương hiệu của bạn có những gì. Biết hoạch định bạn cần làm gì với thương hiệu hiện tại và nên xây dựng như thế nào để tận dụng triệt để năng lực của thương hiệu trong tương lai.

Ai cũng có thể tạo ra bộ nhận diện thương hiệu đẹp... Nhưng liệu có bao nhiêu thương hiệu được hoạch định bài bản để có thể nhận ra giữa các đối thủ trên tạp chí, ấn phẩm, trên trang web, internet, ứng dụng điện thoại thông minh, trên truyền hình hoặc trên kệ hàng… theo cách xuyên suốt và nhất quán.

Kinh nghiệm là điều Intheblack tự hào nhất, bởi vì kinh nghiệm của chúng tôi giúp bạn phải chi ngân sách với con số thực sự thấp nhưng đạt hiệu quả rất cao – đó chính là ý nghĩa đích thực của cụm từ in the black.

In the black nghĩa là gì? Là kinh doanh có lợi nhuận.

What is in the black? A slang phrase referring to a company that will have enough revenue to cover operating expenses. From the standard accounting practice of using black ink, as opposed to red ink, to denote positive values, especially a net income.